Minerva tehetségpont

tehetségbúvár program honlapja

Rólunk

Thomas C. Dahn

 Az NSZK-beli Nürnbergből jöttem Magyarországra. Sinológus, Japanológus és történész diplomáimat a Friedrich-Alexander-Universität Erlangen és Nankai University Tianjin (Tientsin, Kínai Népköztársaság) szereztem, turizmus szakértői és örökségmenedzser diplomáimat pedig a Pécsi Tudományegyetemen. A Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában dolgozom, mint tanár. Vendégdocensként előadó voltam a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi karán, Bölcsész karán, minden esetben Kelet-Ázsiáról –elsősorban Kínáról – oktattam magyar vagy angol nyelven valamint a Pollack Mihály Műszaki Kar hallgatóinak német klubfoglalkozásokat vezettem. Dolgoztam interkulturális szakértőként német-magyar-kínai, és német-magyar vegyes vállalatoknál. Örömmel vállaltam a felkérést, hogy a tehetséggondozás keretében interkulturális ismereteket oktassak. Mint idegen nyelvű oktató napi tapasztalatom, hogy a még nyelvtanilag helyesen beszélő diákjaim, hallgatóim is milyen félreérthetően, sőt értelmetlen panelmondatokkal próbálnak kommunikálni, és mennyire szoronganak, ha idegen nyelven kell kifejezni magukat. Másrészről azt is tapasztalom, hogy más népekről, kultúrákról leginkább csak sztereotip képük van. Az emberi és gazdasági tőke mobilitása létfontosságúvá teszik, hogy a tehetséges fiatalok képesek legyenek más népek kultúráját megérteni, elfogadóan együttműködni, sikeresen kommunikálni. Gyakorlati tapasztalataimból kiindulva dolgoztam ki programjaimat az interkulturális kompetenciák fejlesztésére.

P. Kovács Tiborné (Pékó)

Magyar–történelem–dráma  szakos pedagógus, 40 év nevelési tapasztalattal. Jelenleg kulturális szervező, civil közösség vezető.

Képzések: diszlexia  prevenciós és  redukációs  módszer, drámapedagógia, báb és néptánc „C” kategóriás működési engedély, hátránykompenzáció és tehetséggondozás, FÉK program, tanulás módszertan, Gordon, Rosenberg pedagógiai tréning, Dr. Klein Sándor,  A. C. Frank pszichológiai tréning, szakmamegújító projekt, gyengék és jók/differenciálás/,  ember és környezete/ életvezetés/

Pedagógiai hitvallásom: mindig szem előtt tartottam, hogy gyermeket nevelni gyönyörű dolog.  Magunk örömére, de nem magunknak magunk hasznára, hanem a gyermek érdekében. Ez nem önfeláldozás, egyszerűen a hivatásomból adódóan csak a vállalt feladat tisztességes teljesítése. Tanítványaimat megpróbáltam segíteni abban, hogy lehetőségeiket valóra válthassák, hűek legyenek önmagukhoz és együttműködő, megbízható, autonóm személyiséggé váljanak.

Továbbra is feladatomnak tartom és segítem a hatékony tanulás tanítását, a megismerés módjainak elsajátítását. Módszerem lényege a játékos forma.

Ars poetikám:

Fény vagy te is, lobogj hát,
Melegíts és égess,
Hinned kell, hogy a világ
Teveled is ékes!”

Tóth Árpád

Tanulást segítő technikák

Célja: olyan tanulási technikák elsajátítása, melynek végeredménye, hogy örömet jelent a tanulás, a munka is.

Fő témakörök: jellem és jelleg-személyiségtípusok

Gondosné Nagy Emese

Pszichopedagógus, képzett autogen és imaginatív terapeuta vagyok. 30 évet dolgoztam a pécsi Gyermek-ideggondozóban. Munkám során gyakran foglalkoztam alulteljesítő tehetséges gyerekekkel. Ma már elmondhatom, hogy az akkoriban szorongó, magányos kiközösítéstől szenvedő, fokozottan érzékeny fiatal tehetség-ígértekből sokan váltak sikeres életvitelűvé és képességeiknek megfelelő helyet foglalnak el a társadalomba. Sokszor tapasztaltam, hogy siker csak akkor érhető el, ha a gyermeket pszichológiailag és szociálisan is támogató környezet veszi körül. Ennek érdekében tanácsadást folytattam a hozzám forduló szülőknek és pedagógusoknak is.

A legnagyobb sikereket a képességfejlesztésben, a stressz, szorongás, pánik oldásban értem el. Ezáltal az idáig blokkolt szellemi és mentális energia felszabadult és klienseim lényegesen jobb teljesítményeket értek el.

Dr. Osváth Anikó

Pszichológus.  A pszichológia szak elvégzése után 2008-ban doktori fokozatot szereztem. Jelenleg a Klinikai és Mentálhigiénés Szakpszichológus képzésben veszek részt.

Az egyetem elvégzése óta két fő területen tevékenykedem. Egyrészt oktatóként dolgozok a Pécsi Tudományegyetem különböző karain:  először Szekszárdon a pedagógusképzésben vettem részt, majd Pécsett az Egészségtudományi Karon oktattam.  A pedagógusképzésben foglalkoztam a tehetséges gyermekek és fiatalok személyiségjellemzőivel, illetve tréningeket és továbbképzéseket tartottam leendő, és már végzett pedagógusoknak. Másrészt gyermekpszichológusként dolgozom, jelenleg az Oázis Kisgyermek Nevelési Tanácsadóban. Itt elsősorban pszichológiai tanácsadást tartok szülőknek és pedagógusoknak.

Dahn Nóra

Művelődésszervező, egészségfejlesztő-mentálhigiénikus, képzett életkészségek facilitátor és mediátor vagyok. Mindezek mellett  fényképész és video operatőri oklevelekkel is rendelkezem.

Kisebb kitérőkkel 20 éve vezetek önismereti, emocionális intelligenciafejlesztő csoportokat és szervezetfejlesztő tréningeket. Jelenleg ennek a programnak vagyok a projektmenedzsere. Operatőri vizsgafilmemet egy drogrehabilitációs intézményben forgattam,  ott egy 16 éves srác azt mondta „azzal a feltétellel kaptam szárnyakat, hogy nem fogok repülni”. Akkor  ezzel a mondattal teljesen azonosulni tudtam. 18 évvel később “A segítő én, avagy kalandozások az önismereti terápiák ösvényein” című diplomamunkámban azoknak a tehetséges, segítő foglalkozású embereknek a belső drámájával foglalkoztam, akik olykor a kiégésig „szárnyakat szervizelnek”.

Képzettségeim mellett leginkább az élettapasztalatomból merítek bátorságot ahhoz, hogy tréningeket tartsak – kifutó pályát építsek – abban a hitben, hogy kulcsfontosságú a tehetségígéretek mentális támogatása is ahhoz, hogy szárnyaikat kibontsák.

Dr. Gyenge Eszter

Gyermekpszichiáter szakorvos. Pályafutásom során  dolgoztam gyermekpszichiátriai rendelésen és nevelési tanácsadóban, vezettem serdülőpszichiátriai osztályt, gyermek-, serdülő-, szülő- és pedagógus csoportokat. A gyermekek pszichés problémáinak széles skálájával találkoztam, szüleik számtalan nevelési nehézségeinek megoldásában szereztem tapasztalatokat.  Kiemelten foglalkoztam a serdülő fiatalok problémáival, a felnőtté válás kríziseivel. Pszichés problémákkal küzdő, krízishelyzetbe került kamaszok számára szerveztem  és végeztem pszichológiai tanácsadást. Jelenleg nyugdíjasként egyetemi speciális kurzusokat tartok a gyermekek és serdülő fiatalok pszichés zavarairól különböző szakembereknek.

Munkám során sok olyan gyermekkel találkoztam, akiknek tehetségét, kiemelkedő képességeit nem ismerték fel vagy éppen képességeik miatt nehezen alkalmazkodtak, szorongásaik, magatartási problémáik miatt igényeltek segítséget. Megítélésem szerint a tehetséges fiatalok fejlődésében különösen kritikus időszak a serdülőkor, amikor lázadnak az addig elfogadott értékek ellen, önállóságra törekszenek és önmagukat, önálló identitásukat keresve bizonytalanok lesznek, megkérdőjelezhetik addig elfogadott képességeiket, új szerepekkel próbálkoznak, új utakat keresnek.

Úgy tapasztaltam, hogy ilyenkor egy megértő szakember sokat segíthet a serdülő önálló döntéseinek alakításában, a szülők és pedagógusok pedig a tanácsadás során segítséget kaphatnak abban, hogyan változtassanak nevelési módszereiken akkor, amikor tehetséges gyermekük eléri a serdülőkort.

Ezért ajánlok segítséget elsősorban a kamaszoknak és szüleiknek, nevelőiknek a pszichológiai tanácsadás során.

Schauermann Tamás

Számítógépes grafikus, középiskolai tanár. Sok év tanítás után jelenleg grafikával, kiadványszerkesztéssel és mindenféle ehhez kapcsolódó dekorációs és nyomdai dologgal fogalalkozok, így a számítógép az az eszköz amin keresztül létrejönnek az alkotások, amikhez régen ecsetet és vésőt használtak az emberek. Az én munkám formába önteni a mások által megalkotott tartalmat.

De mi van akkor, ha nekünk kell a tartalmat is létrehozni? Mi van akkor, ha szeretnénk megérteni valamit, utánajárni annak, hogy hogy is működik ez vagy az, megtudni azt hogy hol van emez, miből áll amaz… Ami már nagyon régóta aktívan foglalkoztat, az az, hogy hogyan tudjuk megtanítani a keresgélés művészetét, a kutatás fogásait, a formábaöntés titkos cseleit. Ebben ma már nem a lexikonok, szakkönyvek, atlaszok, albumok segítenek a legtöbbet, hanem a mindent magába szippantó INTERNET. Ha sikerül ösvényeket taposni ebben a dzsungelben, akkor nem is olyan sok idő múlva mindaz amit elérhetünk rajta sokkal szélesebb kitekintést nyújthat, mint az ember történetében bármikor. De ehhez vicces módon ugyanaz a gondolkodásmód és rendszerező képesség kell, mint ami már az ősi görögöket is eljuttatta azokhoz a felfedezésekhez és gondolatokhoz, amiknek a nyomába próbálunk kapaszkodni azóta is. Pedig nekik még csak lexikonuk sem volt, nem hogy szélessávú internetelérésük 🙂

Aki majdnem mindenről tehet…

Lászlóné Bauer Nóra könyvtárigazgató

Szeretném tudni, mi leszek, ha nagy leszek… Ugye Ti is kíváncsiak vagytok rá?  Pedig nem olyan könnyű eldönteni – sok mindent ki kell próbálni, amíg megtaláljuk az „igazit”. Szerencsés, aki felnőtt korára olyan munkát talál, ami azonos a hobbijával.

Hogy ezt honnan tudom? Ugye a saját tapasztalat a legmeggyőzőbb…

Ha jól emlékszem, óvodás koromban varrónő szerettem volna lenni, általános iskola után pedig kertész. Ezért angol tagozaton érettségiztem, miközben  – szüleimnek hála – óvodás koromtól németül tanultam – leginkább drezdai barátnőmtől,  akivel természetesen nem a nyelvtannal foglalkoztunk. Ebből logikusan következik, hogy az óvónői pályát választottam. Saját fiaim megszületése után találtam meg Szabó Magda egyik könyve alapján jelenlegi foglalkozásom – a könyvtárosi pályát – mert olvasni nagyon szeretek. Persze ebben is tettem egy kis kitérőt: talán Asimov történetei, vagy a kor szelleme tette, hogy elvégeztem egy programozói tanfolyamot, és azóta a számítógép a leghasznosabb szerszámom.  Segít megtalálni az információkat, rendben tartani a könyveket, pályázatokat írni és persze szórakozást is nyújthat. Végül azét elvégeztem a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán a könyvtár szakot is.

Hogy mindebből mi a tanulság?

Biztos sok mindent le lehetne vonni, de megint csak a saját véleményemet tudom elmondani: tudok babaruhát varrni, a kertünkben kertészkedhetek, a számítógép ismerete segít a munkámban, a német nyelv ismerete és a pedagógus végzettség pedig lehetővé tette, hogy német szavalóversenyt és olvasótábort szervezek immár 1991. óta.

A Minerva Tudor Tehetségbúvár projekttel egy újabb lehetőséget kaptunk arra, hogy munkatársaimmal fiatalokkal foglalkozzunk és  – amint ez köztudomású –  magunk is fiatalodjunk.

Már előre örülök az új ismerősöknek…