Minerva tehetségpont

tehetségbúvár program honlapja

Partnereink

Ahogy a tehetség nem ismer határokat, úgy mi sem!

Szívesen meghívunk bármely tehetségekkel foglalkozó szervezetet programjainkra, és mi is szívesen meglátogatjuk őket, legyenek akár a szomszéd házban vagy szomszéd országban. Osszuk meg egymással tudásunkat, tapasztalatainkat és ötleteinket!

Hogy ezt komolyan is gondoljuk, arra legyen bizonyíték kortárs segítőnk a 13 éves Dahn Sophie tudósítása a Felvidéken lévő gútai tehetséggondozó táborról.

A Rendezvényről megjelent cikkek: újságcikk1újságcikk2újságcikk3.

Bemutatkozik a Minerva Könyvtár

Ugrás a könyvtár honlapjára innen

A Minerva Könyvtár jogelődje 1957-ben nyílt meg, jelenlegi épületében 1984 óta várja látogatóit. 2001-ben vettük föl a Minerva Könyvtár nevet. 2008-tól a Minerva Könyvtár Egyesület a könyvtár működtetője. Intézményünk – Pécsett a 6-os főút – Tüzér u. találkozásánál – tömegközlekedéssel is jól megközelíthető a város minden irányából, de az ingyenes parkolási lehetőség is biztosított. A teljes mértékben akadálymentesített könyvtár a fogyatékossággal élők helyi kulturális centruma.

Kiemelt feladatunknak tartjuk a fizikai, szociális vagy egyéb ok miatt hátrányos helyzetben lévő emberek könyvtári ellátását, esélyegyenlőségük növelését könyvtári szolgáltatásokkal. Ezt a munkát a Kerek Világ Alapítvány közreműködésével már 9. éve folytatjuk.  Szolgáltatásaink a fogyatékkal élők részére ingyenesek. Vakok és gyengén látók részére speciális dokumentumokat szereztünk be, hozzáférünk a Vizus Alapítvány Vakok Digitális Könyvtárához. Csütörtök délutánonként könyvtári klubfoglalkozást tartunk az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézménye tagjai és lakói számára.

A nyilvános könyvtári szolgáltatás mellett közösségi színtérként is működtünk: alkotó, közösségteremtő, szolgáltató és szórakoztató kulturális programokat nyújtunk, különös figyelmet fordítva az ifjúságra, az idősekre és a hátrányos helyzetűekre.

Könyvtárunk Uránváros kulturális életét ismeretterjesztő előadásokkal, kiállításokkal, vetélkedőkkel, konferenciákkal, műhelybeszélgetésekkel gazdagítja.

Kiemelt feladatunk az olvasás megszerettetése, ennek érdekében fejlesztjük gyermek és ifjúsági dokumentumállományunkat. A könyvtáron belül a gyermek és ifjúsági részt úgy alakítjuk át, hogy még jobban megfeleljen a legfiatalabb olvasók igényeinek.

2010. szeptember 29-én nyílik meg a Minerva Könyvtárban (a Csorba Győző Megyei – Városi Könyvtárral, az általa alapított Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvánnyal, a Lenau Egyesülettel együttműködésben) a számítógépekkel, társasjátékokkal és könyvekkel ellátott Német Ifjúsági Klub és Könyvtár, hiánypótló tevékenységet vállalva a fiatalok körében

2011-ben kezdjük meg „3G” három generáció együtt” projektünket, amellyel tartalmas közösségi együttlétet, kulturális és ismeretterjesztő programokat kínálunk nagyszülőknek, szülőknek, gyerekeknek egyidőben.

 • Az idősebbeknek, fiatal szülőknek és a gyerekeknek kéthetente a gyerekgondozással, főzéssel, egészséges életmóddal, életvezetéssel, takarékos háztartásvezetéssel, különböző hobbikkal kapcsolatos előadásokat, gyakorlati bemutatókat és beszélgetést szervezünk. Fontosnak tartjuk, hogy az idősebb generáció találkozzon a fiatalokkal, átadhassák tapasztalataikat. Összegyűjtjük a régóta itt élők visszaemlékezéseit a városrész múltjáról, meghívjuk az itt élő, alkotó nevezetes személyeket a klub-délutánokra. Kihasználva a könyvtár nyújtotta lehetőségeket a különböző témákhoz szakkönyveket, folyóiratokat, információkat, felmerülő probléma esetén szakemberek elérhetőségét kínáljunk.
 • Külön hangsúlyt fektetünk az olvasásra nevelés családi megalapozására: a gyerekek életkorának megfelelő irodalom bemutatásával, ajánlásával.
 • „Mesélő Nagyi” programelemünk (nyugdíjas önkéntesek) segítségével a felnőtt programon résztvevőkkel együtt érkező gyerekeknek az élő mese élményét nyújtjuk, amelyet Egyesületünk magyar-könyvtár szakos pedagógus tagja támogat.
 • Programunk további elemével segítséget nyújtunk a Google-generáció és a Google-előttiek közötti szakadék áthidalásában: bevezető foglalkozásokat szervezünk az Internet-használat alapjainak megismerésére, kitérve arra, hogyan biztosíthatják a szülők, nagyszülők a gyerekek biztonságos Internet-használatát. (két alkalommal  8 -10 fős csoport, 20 órás program)

„Könyvvel Anyanyelvünkért” Alapítvány

Ugrás az Alapítvány  honlapjára innen

Az Alapítványt 1991-ben hozta létre a Baranya Megyei Könyvtár (ma Csorba Győző Megyei és Városi Könyvtár)

A „Könyvvel Anyanyelvünkért” Alapítvány alapító okiratban megjelölt céljai:

 • a német nemzetiségi kultúra értékeinek és hagyományainak  megőrzése és továbbadása,
 • a  nemzetiségi identitás kialakítása, erősítése  az ifjúságban,
 • a hazánkban élő németség irodalmának, művészeti alkotásainak valamint a klasszikus és kortárs német ifjúsági irodalomnak a megismertetése könyv- és könyvtárhasználatra építve,
 • az anyaországgal és a környező országokban élő németséggel kialakított cserekapcsolatok révén nyelvgyakorlási lehetőség biztosítása anyanyelvi környezetben, illetve homogén anyanyelvi közeg kialakítása a programokon, rendezvényeken,
 • a hazánkban élő németség kulturális-közművelődési érdekeinek szolgálata,
 • a magyarországi németség, esetenként más nemzeti és etnikai kisebbségek közötti kulturális értékközvetítés,
 • együttműködés az Alapítvány céljaival azonos tevékenységet folytató más civil szervezetekkel.

Az Alapítvány a megjelölt célok elérése érdekében a következő feladatokat látja el rendszeresen:

 • évente német nyelvi versenyek szervezése: vers és prózamondó verseny, meseíró verseny
 • évente német nemzetiségi olvasótábor szervezése,
 • szervezése a német nyelv gyakorlása, kulturális kapcsolatok építése  céljából.
 • kisebbségi könyvtári ellátásban részt vevő könyvtárosok szakmai továbbképzésében való részvétel (előadások szervezése), író-olvasó találkozó szervezése

2010. szeptember 29-től bővül tevékenységünk, ugyanis a BMI és a Megyei Német Önkormányzat pályázata, valamint könyvtárak és más támogatók segítségével Német Ifjúsági Klubot és Könyvtárat nyitunk meg a Minerva Könyvtárban. Ezáltal a volt táborozókból, szavalóversenyen résztvevőkből alakult közösség állandó, a rendezvényeken kívül is működő otthont kap.

Saját honlappal is rendelkezünk, címe: http://www.olvasotabor.gportal.hu/